|
|
|
|
 

Yağların Taşınması ve Depolanması; Tesislerden sevk edilen her ürünün kalitesi çok iyi bir şekilde kontrol edilmiştir. Yağların imalatı ve paketlenmesi sırasında modern teknolojinin gerektirdiği ekipmanlar kullanılmış ve ürünlerin tanımlanmış spesifikasyonlara tam olarak uyduğu kontrol edilmiştir. Ancak yağlar  tesislerini terk ettikten sonra sahip oldukları özelliklerinin korunması; taşınma ve stoklama sırasında uygulanan işlemlere bağlıdır. Bu bölümde sizlere yağları nasıl stoklayacağınıza ve naklederken nelere dikkat edeceğinize dair genel bilgiler verilmiştir.

Depoloma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar; Ambalajlar daima temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Eğer bir ürünün etiketinde, renginde veya kokusunda bir değişiklik sözkonusuysa mutlaka önemsenmeli yetkili bu durumdan haberdar edilmelidir. Böyle bir yağ mutlaka ayrı bir yerde stoklanmalı ve ilave etiketle durumu belirtilmelidir. Durumu yetkili tarafından belirlenene kadar yağ kullanılmamalıdır. Yağlar daima temiz ve sağlam kaplara alınmalı ve bu şekilde gerekli makina ve bölgeye gönderilmelidir. Aksi takdirde akıtan yağ kapları çok kısa sürede her yere kirli yağ bulaştırır. Yağ dağıtım vanalarının altında mutlaka tepsiler bulundurulmalıdır. Yere dökülmüş yağ, iş kazaları için gerekli şartları hazırlar. Bu sebeple dökülmüş yağ hemen silinmeli ve ortamın kaygan olmadığından emin olunmalıdır. Temizlik için odun talaşı iyi bir malzemedir. Ancak odun talaşının yangına sebep olmaması için sürekli ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Gres pompaları daima temiz tutulmalı ve hazne sık sık temizlenmelidir. Grese karışmış olan kir bir zımpara gibi yatakları çizebilir. Fıçı ve teneke kapakları içerisinden yağ alındıktan sonra kalan yağın kirlenmesini engellemek için mutlaka kapatılmalıdır. Boş yağ ambalajlarını yağ saklamanın dışında başka bir amaç için kullanmayınız. Özellikle üzerinde etiketi bulunan bir yağ ambalajının içine herhangi bir işaretleme yapmadan farklı bir malzeme konulması halinde oluşabilecek yanlışlıklar çok kötü sonuçlar doğurabilir. Boş fıçıları tezgah gibi kullanıp üzerinde kaynak veya taşlama işlemleri yapmayınız. Patlama riskini gözönünde bulundurup, bir fıçıyı asla oksi-asetilen kaynağı kullanarak kesmeyiniz.

Örnek Alma; Kimi zaman analiz yapmak için örnek alınması gerekebilir. Örnek alma öncesifıçıyuvarlanarak homojenizasyon sağlanır. Örnek daima temiz bir kaba alınmalıdır. Örnek alınmadan önce kap yağ ile bir kez yıkanmalıdır. Etiketlenme işlemi son derece düzgün yapılmalı, mutlaka yağın ismi, firmanın adı, örnek alınma tarihi etiket üzerine yazılmalıdır. Etiket üzerinde firmanın telefon ve fax numarasının bulunmasında fayda vardır

Yağın Kullanım Sırasında Bozunması; Yağlar kullanım sırasında zaman içerisinde bozunurlar. Bu durumda yağların tamamen boşaltılıp yenisi ile değiştirilmesinde yarar vardır. Özellikle kesme yağları bozunmaya karşı çok açıktırlar. Bir emülsiyonun üstünde bulunan yağ filmi kesme yağının bozunması için yeterli ortamı oluşturur. Bir kesme yağı emülsiyonunu oluştururken mutlaka suyun üzerine yağ ilave edilmelidir. Bu sırada sürekli olarak karıştırma işlemi yapılmalıdır. Kesinlikle yağa su eklenmemelidir. Bu durumda oluşacak emülsiyon dengesizdir. Ayrıca karıştırma tankı ve suyun temiz olduğundan emin olunmalı ve karıştırma işlemi bu makinenin yağ tankında değil mutlaka özel bir tankta yapılmalıdır .

Yangına Karşı Önlemler; Ambalaj içerisindeki gres ve yağların yanma riskleri çok azdır. Bu risk parlama noktası tabir edilen fiziksel özellik ile paralellik arz eder. Parlama noktası düşük olan yağların yanma riskleri yüksektir. Ancak genel olarak yağ parlama noktaları 150 °C üzerindedir. Eğer bir ürünün parlama noktası 55 °C altında ise ürün mutlaka havalandırmalı bir bölgede saklanmalı ve ateşten uzak tutulmalıdır. Bu tür ürünlerin ambalajları sıkı sıkıya kapalı olmalı, eğer kapaklarda bir deformasyon gözlenmiş ise mutlaka koruyucu önlemler alınmalıdır. Parlama noktası 55 °C üzerinde olan ürünler için özel önlemler gerekmez. Ancak mümkün ise bu ürünler de serin yerde saklanmalıdır. Yağ emmiş üstübüler, yağ emmiş odun talaşları, yağ emmiş kağıtlar ateş ile temas halinde çabuk yanabilirler. Yağdan dolayı çıkan yangınlarda CO2 söndürücüleri, kuru kimyasal toz ve kum kovaları kullanılmalı asla su ile söndürmeye çalışılmamalıdır. Su yağı üstünde taşıyarak başka noktalara iletir ve yangının genişlemesine yol açar

 Fıçıların Depolanması; Eğer yer müsait ise fıçıları yatay olarak saklamak en doğrusudur. Ancak fıçılar gerekirse paletler üzerinde dikey olarak da saklanabilir. Burada dikkat edilecek husus fıçıların daima başaşağı tutulmasıdır. Hangi saklama şekli uygulanırsa uygulansın, herhangi bir ürünü alırken mutlaka ambalaja hasar vermeyecek ve çok kolay ulaşılabilecek şekilde tasarım yapılması gerekir. Diğer bir önemli husus ta FİFO diye tabir edilen ilk giren ilk çıkar kuralının uygulanmasıdır. Eğer stoklama sırasında ambalajlar üstüste konuyor ise, aralara palet yerleştirilmesi, ambalajların hasar görmemesi için çok önemlidir. Ayrıca ambalaj üzerinde yazılı maksimum yükseklik sınırını geçmemekte yarar vardır. Çelik borulardan yapılmış raflar yağların stoklanması için idealdirler. Bu raflar hem envanter kontrolünü kolaylaştırır, hem de FİFO kuralının uygulanmasında uygun ortamı yaratırlar.

Fıçıların Sevkiyatı; Standart hacimde olan (205 lt.) fıçılar dolu halde iken yaklaşık 180 kg. ağırlığındadırlar. Bu fıçılar birden fazla kullanılmak üzere hazırlanmışlardır, ancak kötü kullanım sonucu hasar görerek kullanılamaz hale gelmektedirler. Fıçıların hasar görmemesi için fıçılar asla atılmamalıdır. Bu koşul fıçıların yumuşak bir zemine düşürülmesi halinde bile geçerlidir, çünkü çarpmaya bağlı hidrolik basınç bağlantı noktalarını zorlayabilir. Fıçıların kamyonlardan veya yüksek yerlerden indirilmesi için pek çok metod vardır. * Forklift * Asansörlü palet taşıyıcıları * Uygun emniyet tedbirleri alındıktan sonra kullanılabilecek eğik düzlemler.

Dökme Yağların Saklanması; Dökme yağ tankları mümkün ise kapalı alanlara yerleştirilmelidir Ancak yağmur, kar veya yüksek sıcaklık gibi dış faktörlerden korunabiliyorsa tankların dışarıda olmasının bir mahsuru yoktur. Bütün dökme tankları, yağların transfer edildiği borular, dökme yağ doldurulan fıçılar etiketlenmelidir. Bu etiketleme sırasında malın cinsi/dolum tarihi gibi detaylar mutlaka belirtilmelidir. Transformatör yağları soğutucu sistem yağları saklanan tankların iç yüzeyleri epoksi reçine ile kaplanmalıdır. Özellikle transformatör yağ tanklarındaki nefeslenme boruları dışarıdan nemin girmesini engellemek için silika jel ile korunmalıdır. Tank dipleri mutlaka bir tarafa meyilli olarak yapılmalı ve eğimin olduğu tarafta dreyn yapabilmek için vana olmalıdır. Dipte birikmiş pisliğin ve suyun belirli aralıklarla dreyn edilmesinde yarar vardır.

Greslerin Stoklanması; Yumuşak gres içeren fıçıların (0 numara ve 1 numara) dikey olarak stoklanmasında yarar vardır, çünkü gres fıçı ağızları daha büyük olduğu için taşınma sırasında ağızda oluşan hasarlar gres fıçısının akıtmasına neden olabilir.

Deponun Konumu; Yağların kapalı bir alanda ve çok sıcak olmayan koşullarda saklanması tercih edilir. Ancak uygulamada kimi zaman bu mümkün olmayabilir.Bu şartlar altında yağlar dışarıda tutulmalı ve mutlaka palet üstüne yerleştirilmelidir. Mümkün ise fıçılar sundurma altında tutulmalıdır. Ancak her iki şartta da deponun konumunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Kamyonların giriş çıkışı rahat olmalıdır.

• Yükleme boşaltma için bolca alan ayrılmalıdır.

• Ortamda yağ, su ve toz bulunmamalıdır.

• Envanter takibi çok kolay yapılmalıdır.

• Boş fıçılar için yer ayrılmalıdır.


Dışarıda Depolama
; Eğer çok yüksek sıcaklıktan korunabiliyorsa bazı yağlar dışarıda saklanabilir. Ancak yazın sürekli güneş ışığına maruz ortamlar veya sıcaklığın 0 °C altına düştüğü şartlar yağlar için zararlı olabilir. Bazı ürünler kesinlikle dışarıda saklanamaz.

• Transformatör yağları

• Soğutma sistemi yağları

• Parafinik yağlar

• Gresler

• Kesme yağlarının bir kısmı (Neat cutting oils) Açıkta saklarken fıçılar baş aşağı olmalı ve palet üstünde tutulmalıdır. Fıçı üstünde biriken su süpürülerek temizlenmelidir. Eğer yatay saklama söz konusuysa yağ kapakları saat 3 yada 9’u gösterir konumda olmalıdır. Fıçılar açık iken belirli aralıklarla korozyonun oluşup oluşmadığının kontrol edilmesi gerekir. Eğer fıçılarda korozyon oluşumu başlamış ise gerekli temizlik yapılmalı ve fıçılar hemen kapalı bir alana alınmalıdır. Tenekeler veya küçük ambalajlar açıkta bekletiliyor ise mutlaka korozyon için önlemler alınmalıdır. Ambalajlar kötü hava koşullarına dayanmak üzere tasarlanmışlardır. Korozyondan korunmanın en iyi önlemlerinden biri de bu tür malzemelerin üstünü bir örtü ile kapatmaktır.


Kapalı Alanda Saklama
; Kapalı alanda saklama daima tercih nedenidir. Ancak depo alanı sınırlı ise küçük ambalajlar için bu alanı kullanmakta yarar vardır. Genellikle kapalı mekanlarda sıcaklık çok düşmez. Ancak geçen buhar hatları veya depo yakınlarında bulunan fırınlar depo sıcaklıklarını yüksetebilir. Bu durumda uzun süre sıcakta bekleyen yağlarda bozunma riski ile karşılaşılabilir. Uygun bir havalandırma ve alınacak tedbirler ile bu risk ortadan kaldırılmalıdır.

Yağların Sağlık ve İş Güvenliği Kurallarına Göre Kullanımı; Amacına uygun kullanıldığı sürece Madeni Yağlar, insan sağlığına zarar vermezler veya ihmal edilebilecek düzeyde tehlikelidirler. Yağların kullanımında dikkat edilecek en önemli konu deriye ve göze temasını engellemek ve yağ buharlarını solumamaktır.

Genel Tavsiyeler

• Kurşun içerdiği beyan edilen yağları püskürtmeli yağlama sistemlerinde kullanmamak gerekir.

• Yağı rahatlıkla uygulayabilmek için, yağdanlık, gresörlük gibi ekipmanların sürekli el altında bulundurulması gerekir.

• Yüksek basınç ile gresleme yapan pompalar kullanılırken olan ve gresin deri altına sızmasına yol açan kazalar önemsenmeli ve hemen tıbbi yardım yapılmalıdır.

• Yağın deri ile temasının sık ve devamlı olmasının kaçınılmaz olduğu hallerde deride oluşan anormallikler ile ilgili olarak hemen bir doktora başvurulmalıdır.


Sağlıklı Bir Ortam İçin Önlemler

Madeni yağların kullanıldığı işlemlerde daha sağlıklı bir ortomın sağlanabilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.

• Yağ sıçramalarını engellemek için kapaklar, muhafazalar veya siperlikler yapılmalıdır.

• Yağı rahatlıkla uygulayabilmek için, yağdanlık, gresörlük gibi ekipmanların sürekli el altında bulundurulması gerekir.

• İnsanların rahatlıkla ellerini yıkayabilecekleri lavaboların, çok fazla alkali olmayan sabunların her an bulunduğu temizleme noktaları olmalıdır. Çok alkali olan sabunlardan, deriyi tahriş edebileceği için kaçınılmalıdır.

• Yağ ile temasın kaçınılmaz olduğu her noktada eldiven kullanmakta yarar vardır.

• Her çalışma ortamında mutlaka bir ilk yardım çantası bulunmalıdır.

• Belirli aralıklar ile çalışma ortamı denetlenmeli ve yukarıda tavsiye edilen uygulamalarda eksiklik var ise hemen giderilmelidir.

Sağlık ve İş Güvenliği Kuralları

Yağ ile teması olan işçilerin herhangi bir risk almamaları için aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.

• Eldiven kullanılmalıdır. Eğer bu mümkün değil ise yağ itici tipte kremler kullanılmalıdır.

• Yağ ile teması engellemek için uygun elbiseler kullanılmalı ve siperlik, muhafazalık gibi ekipmanların doğru şekilde montaj edildiği kontrol edilmelidir.

• Yağ bulaşmış el aletlerini, bez ve üstübü gibi malzemeleri ceplere, özellikle pantalon ceplerine koymamalıdır.

• Ekipmana yağ bulaşması söz konusu ise veya yağ ile kirlenmiş parçaları ekipmandan temizlemek gerekiyor ise bu işlem uygun metodlar ile yapılmalıdır.

• Yemek öncesi veya tuvalet öncesi eller sabun ile dikkatlice temizlenmelidir. Temizleme işlemi için asla gazyağı, benzin, heksan gibi solventler kullanmamalıdır.

• Çok fazla yağ bulaşmış iş elbiseleri temizlenmeden giyilmemelidir. Özellikle bu husus iç çamaşırlarında büşük önem kazanır. İş elbiseleri düzenli olarak yıkanmalıdır.

 
 
ADRES : Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
Dökümcüler Sitesi 102. Sok No 40 Nilüfer / Bursa - Türkiye
Telefon: +90.224.360 27 23
Faks: +90.224.411 13 38
E-Mail: info@karatasyag.com
 
 
 
 
Neredeyiz?
Her Hakkı Saklıdır © Karataşyağ 2014